Këtu bëhen pagesat e drejtpërdrejta të faturave të ujit të shpenzuar, pa pasur nevojë të hapni llogari për të pranuar këtë shërbim. Këtu bëhen pagesat e drejtpërdrejta të faturave të ujit të shpenzuar, pa pasur nevojë të hapni llogari për të pranuar këtë shërbim.

Shënoni shifrën tuaj të konsumatorit si dhe të dhënat tuaja bankare (kartela Visa ose MasterCard) për të vazhduar tutje.

Sistemi ju ofron automatikisht shumën e faturës tuaj të fundit, por ju mund ta ndryshoni atë.

Për tu realizuar pagesa me sukses duhet të siguroheni që xhirollogaria juaj ka mjete të mjaftueshme për pagesë, ka validitet dhe ka të konfiguruar mekanizmin 3D Secure.

Kjo fushë është e nevojshme!